De autosector droeg daarmee in 2015 maar liefst 22,7 miljard aan toegevoegde waarde bij aan de Britse economie. Automotive bedrijven besteedden samen rond de drie miljard euro aan R&D waarmee ze 12 procent van de nationale uitgaven op dat gebied voor hun rekening namen.

De autosector in Groot-Brittannië biedt inmiddels werk aan 814.000 mensen, dat is weer 17.000 meer dan een jaar eerder. Ondanks die groei wisten de bedrijven de hoeveelheid afval met zo’n 40 procent terug te dringen terwijl bij de productie zelf bijna acht procent minder water werd gebruikt, vooral door besparingen in het lakproces.

Dat alles berekent de Society of Motor Manufacturers and Traders in een nieuw rapport dat gepresenteerd werd tijdens het jaarcongres dat grotendeels was gewijd aan Brexit en de potentiële gevolgen daarvan.

Directeur Mike Hawes benadrukte daarbij nog eens het standpunt van de SMMT dat Europa ‘de belangrijkste markt is voor de Britse autofabrikanten’. "De toegang tot die eenheidsmarkt en tot door de EU gesloten internationale handelsakkoorden, de mogelijkheid om internationaal talent aan te trekken en om nieuwe eisen en standaarden te beïnvloeden hebben er alle toe bijgedragen dat de Britse autosector één van de meest concurrerende in Europa is. Daardoor is voor miljarden aan investeringen binnengehaald, leidend tot een record productiviteit, nieuwe banen en groei. Onze groei is afhankelijk van zekerheid en van verdere open en wederzijdse toegang tot de ruim 100 markten waarop we met zo veel succes opereren. Risico’s die dit in gevaar brengen moeten direct door de Britse regering worden aangepakt."