Omdat de markt in de voorafgaande maanden aanzienlijk beter presteerde, komt de groei over het eerste halfjaar nog uit op meer dan 8 procent. Lichte bestelauto’s blijven wel in trek want in die sector lagen de verkopen in juni ruim 12 procent hoger.

Op de markt voor personenauto’s doet zich een opmerkelijk verschil voor tussen de Franse thuismerken. Renault zag de verkopen in juni bijna tien procent hoger uitkomen dan een jaar eerder terwijl zustermerk Dacia ook op een plus van zes procent uitkwam. Aan de andere kant moest Citroën een daling met 4,5 procent incasseren en liepen de verkopen bij Peugeot met ruim drie procent terug.

De statistieken van het Comité des Constructeurs Français d’Automobiles bevestigen nog eens dat diesel in Frankrijk steeds meer uit de gratie raakt. Van alle in de eerste jaarhelft verkochte nieuwe auto’s had 53 procent een dieselmotor. Vorig jaar lag dat nog op 58 procent, in 2014 op 64 procent terwijl in het topjaar 2012 bijna driekwart van alle in Frankrijk verkochte auto’s een diesel was.