"We hebben een boeteproces tegen Volkswagen ingeleid," aldus hoofdofficier van justitie Klaus Ziehe tegenover de Duitse pers. "Behalve boetes wegens handelen in strijd met de goede orde kan het daarbij ook gaan om afroming van economische voordelen bij de verkoop van dieselauto’s." Uitgangspunt is dat VW op wel goed afgestelde auto’s die dan ook wel aan de emissie-eisen zouden voldoen minder winst had kunnen maken dan met de gesjoemelde exemplaren. Justitie benadrukt daarbij dat het de wereldwijde winsten in het vizier heeft, niet alleen die in Duitsland. Een Duitse wet bepaalt dat eventuele boetes ‘hoger moeten zijn dan de met het vergrijp behaalde winsten’. In Braunschweig lopen al enkele juridische onderzoeken tegen VW-directeuren en managers wegens het sjoemelschandaal.