Een rechter uit het Nationale Gerechtshof in Madrid heeft toestemming gegeven om VW te vervolgen wegens bedrog en overtreding van de milieuwetgeving. Rechter Moreno geeft daarmee in feite opdracht aan de officier van justitie om de vervolging op gang te brengen. De rechter heeft VW verzocht een advocaat aan te wijzen om haar in deze zaak te vertegenwoordigen.

Kort geleden werd al bekend dat ook de officier van justitie in Braunschweig VW wegens dieselgate wil vervolgen.