Liang wordt beschuldigd van samenzwering met het doel de Amerikaanse autoriteiten te misleiden en van overtreding van de Schone Lucht Wet. Hij werd eerder in juridische documenten al genoemd als ontwikkelaar van de sjoemelsoftware. Tijdens de behandeling gaf hij toe dat hij er van op de hoogte was dat Volkswagen het bestaan van de sjoemelsoftware geheim hield teneinde de benodigde certificaten te verkrijgen om auto’s in de VS te mogen verkopen. Hij kwam daarbij met een ‘schuldig’ verklaring, in het Engels ‘pleaded guilty’.

Liang, die in 2008 naar de VS kwam om daar de ‘schone diesels’ van VW te lanceren, heeft zich bereid verklaard mee te werken aan het verdere onderzoek. Dat betekent meestal dat justitie akkoord gaat met een ‘korting’ op de op te leggen straf. De Amerikaanse justitie heeft soortgelijke onderzoeken lopen tegen een aantal andere met naam en toenaam genoemde technici van Volkswagen, soms afzonderlijk en soms met meerdere mensen tegelijk.