De zaak was aangespannen door de milieu-organisatie Deutsche Umwelthilfe. De rechter gaf die organisatie gelijk dat het gemeentebestuur niet voldoende doet tegen de luchtvervuiling. ‘’We kunnen u geen inhoudelijke voorstellen geven maar u moet vooral het dieselprobleem aanpakken. De duimschroeven moeten hier duidelijk aangedraaid worden,” verklaarde richter Winfried Schwerdtfeger.

Hij baseerde dat op een eerder advies van verkeersminister Alexander Dobrind die had gesteld dat gemeenten zo’n maatregel kunnen nemen als de luchtkwaliteit te wensen overlaat.

De rechter gelastte de gemeente met concrete plannen te komen tegen de fijnstof-belasting. Weliswaar is vorig jaar al een ‘schone lucht plan’ in werking getreden maar desondanks werden de grenswaarden voor stikstofdioxide toch weer overschreden, vooral in de binnenstad. Umweltshilfe heeft al aangekondigd binnenkort soortgelijke zaken aan te spannen tegen Keulen en Bonn.