De verkoopcijfers zijn ook de hoogste die ooit voor september zijn genoteerd. Over de eerste negen maanden van dit jaar namen de Britse autoverkopen toe met 2,6 procent naar 2.150.495, de eerste keer dat in die periode de 2-miljoen is gepasseerd.

De groei komt echter geheel voor rekening van verkopen aan fleet-eigenaren, tekent de auto-organisatie Society of Motor Manufacturers and Traders aan. In dat segment gingen de verkopen op jaarbasis met meer dan zeven procent omhoog terwijl particulieren juist bijna twee procent minder nieuwe auto’s kochten. "Veel kopers maken gebruik van de aantrekkelijke financieringen met lage rente. Bedrijven en particulieren bestellen hun nieuwe auto’s vaak maanden van te voren. Of de markt dit tempo kan volhouden hangt daarom veel af van de vraag hoe de regering een eind maakt aan de onzekerheid en of ze er in slaagt om de gang er bij de consumenten in te houden," waarschuwt directeur Mike Hawes van de SMMT.