Met een dergelijke maatregel staan 436.000 banen in de auto-industrie zelf en nog eens minstens 130.000 banen bij toeleveranciers en soortgelijke bedrijven op het spel. Een verbod op benzine- en dieselmotoren leidt bovendien tot een schade voor de economie van 48 miljard euro ofwel 13 procent van het BNP.

Dat staat in een studie van het gerenommeerde Ifo Instituut. Ifo keek eerst naar de cijfermatige kant maar bestudeerde daarnaast ook de innovatie-inspanningen van de autofabrikanten rond verbrandingsmotoren en alternatieve technieken alsmede de gevolgen voor het milieu van een eventueel verbod op dat soort aandrijvingen. "Het is van belang dat het klimaatbeleid techniek-neutraal wordt gevoerd, dat wil zeggen dat er wel doelstellingen worden gesteld maar zonder daarbij voor te schrijven met welke technieken die bereikt moeten worden. Wie de economische werking van technieken om het milieu te beschermen met verboden uitschakelt, verspilt bronnen en verleent de milieubescherming een slechte dienst," concludeert voorzitter Clements Fuest van het instituut.

Ifo wijst er ook op dat de Duitse fabrikanten en toeleveranciers voorop lopen in de wereld waar het gaat om aandrijvingspatenten. Elk derde patent op het gebied van de elektromobiliteit en hybride aandrijving stamt uit Duitsland. "De Duitse industrie behoort dan ook tot de voorlopers bij alternatieve aandrijftechnieken. De stelling dat Duitse autofabrikanten vanwege hun sterke positie bij verbrandingsmotoren zich weinig bekommeren om alternatieve aandrijftechnieken is dan ook niet houdbaar."