Die daling is voor een groot deel te wijten aan de verkoop van Opel waarvoor 770 miljoen dollar is afgeboekt en aan de soortgelijke herstructurering in India en Zuid-Amerika die nog eens 600 miljoen dollar kost.

Worden de Opelkosten buiten beschouwing gelaten, dan daalde de winst met elf procent. De omzet kwam met 37 miljard dollar slechts een procent lager uit dan in het tweede kwartaal van 2016. In dat cijfer zijn de verkopen van Opel en de Britse zuster Vauxhall dan niet meer meegenomen.

CEO Mary Barra is tevreden met de cijfers maar wil zich toch nog meer concentreren op kostenbeheersing, ook al om geld vrij te maken om te investeren in autonoom rijden en elektrische auto’s. Daarnaast is zij bereid meer markten op te geven, zoals nu al Europa en India, om de winstgevendheid verder op te krikken. De dagen dat General Motors ‘een auto verkoopt voor elke persoon met elke portemonnee’ zijn daarmee definitief voorbij, concludeert de Amerikaanse krant USA Today.