Kobe Steel kwam de fraude op 8 oktober zelf op het spoor, fraude met gegevens over de sterkte en levensduur van aluminium- en koperproducten en ijzerpoeder. Sinds het bekend worden van de fraude hebben de bedrijfseenheden van Kobe Steel zelf inspecties uitgevoerd, het hoofdkantoor een noodaudit uitgevoerd en heeft een extern advocatenkantoor een onderzoek ingesteld.

In het rapport wordt geconcludeerd dat de fraude is toe te schrijven aan de volgende vijf factoren: managementstijl, onevenwichtige werking van de fabrieken, ontoereikende kwaliteitscontrole, minder bewustzijn met specificaties in contracten en onvoldoende organisatie. Er worden verbeteringen van het kwaliteitsbeleid voorgesteld. Als voorbeeld wordt Iron & Steel Business en Welding Business genoemd die al een betrouwbaar systeem hebben opgezet.  

Kobelco Heerlen

Kobelco Welding of Europe in Heerlen die onder licentie van Kobe Steel lasdraad produceert zegt niet getroffen te zijn door de fraude. "Een dergelijk issue legt natuurlijk extra druk op de totale organisatie. Een aantal klanten liet weten bezorgd te zijn, maar gaven ook aan vertrouwen te hebben in hoe wij met kwaliteit omgaan", aldus John Wijnands, general manager finance and administration van het bedrijf. "We krijgen grondstoffen van Kobe Steel maar we doen altijd zelf een analyse (zoals in ‘het rapport’ vermeld) van de te gebruiken grondstoffen en hebben daarbij geen onregelmatigheden aangetroffen." Kobelco in Heerlen produceert op jaarbasis ongeveer 7.000 ton lasdraad dat wereldwijd wordt verkocht.

Gevreesd voor het voortbestaan

Kobe Steel kwam de fraude op zelf op het spoor bij interne controles. Er zijn aan 525 bedrijven niet-conforme producten geleverd. De aandelenkoerskoers daalde in een week van 1.368 JPY op 6 oktober naar 805 JPY op 13 oktober. In die periode werd zelfs gevreesd voor het voortbestaan. Herstel van het aandeel volgde, op 13 november was de waarde al weer gestegen naar 1.088 JPY.