In ruil voor het verdwijnen van de auto-heffing maakt Japan de invoer van kaas en wijn uit Europa vrij. Of de overeenkomst veel gevolgen zal hebben voor de Europese verkoopprijzen van auto’s van Japanse merken valt te betwijfelen want die worden over het algemeen in fabrieken in Europa zelf of elders buiten Japan gebouwd. Als er onderdelen uit Japan zelf worden toegepast, zou wel van een – uiterst bescheiden – prijsverlaging sprake kunnen zijn.

Dat alles is het resultaat van een nieuw akkoord over vrije handel dat de EU met Japan heeft gesloten. Met de overeenkomst wordt de grootste economische vrije ruimte in de wereld geschapen, onderstreept Brussel. "Japan en de EU geven elkaar de hand om een vrije, eerlijke en door regels beheerste economische zone te bouwen die een model zal vormen voor de internationale economische wereld van de 21e eeuw," aldus de Japanse premier Shinzo Abe.