Winterkorn en VW hebben tot nu toe steeds volgehouden dat die informatie pas kort voor het openbaar worden van dieselgate in september 2015 tot de top van de onderneming was doorgedrongen. In de brieven uit mei 2014, die zijn uitgelekt naar Handelsblatt, deelt de directeur kwaliteitszorg echter mee dat de emissies van dieselauto’s een onderwerp is dat op de agenda van de hogere bestuurders moet komen.

Enorme rekeningen 

Volkswagen weigert tot nu toe commentaar te geven op de berichten. Als die waar zijn, dan kan dat de Duitse autogroep én Winterkorn opnieuw op enorme rekeningen komen te staan, met name van aandeelhouders die steeds stellen dat ze te laat op de hoogte zijn gesteld over de sjoemelsoftware en de mogelijke consequenties daarvan. Ook zou justitie Winterkorn zelf dan kunnen vervolgen wegens het geven van valse informatie.