De operationele winst kwam met bijna 5,06 miljard 4,4 procent hoger uit. De brutomarge kwam daarmee uit op 8,4 procent, dat is binnen de door Audi nagestreefde 8 tot 10 procent. De werknemers van Audi ontvangen een winstuitkering van 4.770 euro de man terwijl dat over 2016 nog 3.150 euro was.

"In 2017 hebben we onze veerkracht onderstreept en bovenal een helder masterplan samengesteld voor de komende jaren," aldus Rupert Stadler, voorzitter van de Raad van Bestuur van Audi AG. "We zijn voornemens om een voorloper te worden in de enorme ommezwaai binnen onze industrie. Tot 2022 zullen we voor ontwikkelingsactiviteiten en investeringen alleen al € 40 miljard vrijmaken." Audi streeft er naar tot 2022 zo’n € 10 miljard aan de resultaten toe te kunnen voegen. De herstructurering van de organisatie met het oog op toekomstige business modellen wordt versneld.

Tevens gaat Audi de elektrificatie van zijn modelprogramma verder verbreden. Voor de elektrische mobiliteit van morgen werkt het merk nauw samen met de zusterbedrijven Porsche en Volkswagen. Het resultaat daarvan worden voertuigplatformen die volledig zijn ontwikkeld voor elektrisch rijden. In 2025 hoopt Audi meer dan twintig geëlektrificeerde modellen te leveren die samen naar verwachting goed zullen zijn voor een derde van de totale Audi-verkopen.