Het parlement noemt daarbij een aantal technische maatregelen en eist tevens dat de EU-landen zelf meer doen om de verplichte registratie van km-standen voor elkaar te krijgen en te houden.

Volgens de parlementsleden komt dit soort fraude – clocking – op grote schaal voor en heeft dat enorme gevolgen voor de consument. Het parlement stelde eerder in een rapport dat bij 40 procent van de gebruikte auto’s die ergens binnen de EU over de grens worden verhandeld de km-stand is teruggedraaid. Bovendien kan de fraude ernstige gevolgen hebben voor de verkeersveiligheid en het milieu.