Volgens de rechtbank beschikte de auto op het moment van aankoop niet over een geldige overeenstemmingsverklaring die voor elke in de EU verkochte auto verplicht is. "Die verklaring is alleen geldig als het voertuig voor wie die is uitgegeven daadwerkelijk overeenkomt met het betrokken type. Dat is hier niet het geval," staat in de uitspraak van de rechtbank. Volkswagen had volgens de rechters ten onrechte gesteld dat ‘de uitlaatgassen tot op zekere hoogte teruggevoerd worden naar de motor maar in werkelijkheid een voertuig geleverd dat op dat punt niet overeen kwam met die informatie’. "Door de doelgerichte inzet van software was de auto anders dan in het verleden ingesteld."

In de Duitse media wordt gesteld dat nu ook vele duizenden andere bezitters van een Volkswagen of Audi zich bij de dealer kunnen melden met het verzoek hun auto tegen de oorspronkelijke verkoopprijs minus een ‘verbruiksvergoeding’ terug te nemen. In de meeste gevallen levert dat aanzienlijk meer op dan de auto op de – ingestorte – markt voor tweedehands diesels te verkopen.