Dat geld is in principe voor vijf jaar beschikbaar maar dat kan twee keer worden verlengd. De miljarden worden in principe niet gebruikt maar zijn wel beschikbaar ‘teneinde financiële flexibiliteit te verkrijgen’. Met de kredieten heeft Daimler de financiering van de onderneming tot 2025 veilig gesteld. De financiering is afgesloten tegen aanzienlijk gunstiger condities dan de bestaande kredietlijnen, aldus Daimler. Bovendien werd er voor veel meer ingeschreven dan door Daimler was gevraagd.

"De sterke vraag naar deze kredietlijn en de aantrekkelijke voorwaarden laten zien dat Daimler een hoge reputatie geniet in de bankwereld en dat die banken ook vertrouwen hebben in onze strategie en de verdere ontwikkeling van de onderneming," zegt financieel directeur Bodo Uebber. "We hebben optimaal gebruik gemaakt van de gunstige condities in een wisselvallige omgeving en zo een lange termijn liquiditeitsbuffer gecreëerd."