De rechtszaken draaien om de vraag wanneer de leiding van de Volkswagen Groep het schandaal in de openbaarheid had moeten brengen. Dat er gesjoemeld werd met dieselmotoren werd op 18 september 2015 bekend gemaakt door de Amerikaanse milieudienst EPA. Pas vier dagen later lichtte de Volkswagen Groep de beurs en daarmee de buitenwereld in. In die vier dagen tijd is de beurskoers van VW een flink eind gekelderd en liepen de aandeelhouders – die vaak voor miljarden in de groep zitten – dus grote verliezen op.

De openbare aanklager gaat echter verder en stelt dat de VW-leiding feitelijk al veel eerder, zelfs in 2008, wist dat er illegale software werd toegepast. Toen werd binnen het bedrijf erkend dat het schoner maken van de uitlaatgassen van dieselmotoren niet op een legale manier mogelijk zou zijn. Omdat dat nooit is vermeld in alle aanvragen voor certificering van auto’s spreekt de aanklager van bedrog. De verdediging van Volkswagen wil deze ‘oude’ historie voorlopig buiten beschouwing laten en concentreert zich op de cruciale periode van 18 tot en met 22 september 2015.