Autofederatie Febiac is blij met dat resultaat: “Met bijna 550.000  nieuw ingeschreven auto’s, mag 2018 bestempeld worden als een dynamisch en bijzonder jaar voor de automobielsector in België. Ondanks een laatste tertiaal (de periode september  – december) waar de zaken bemoeilijkt werden door de invoering van de WLTP-norm, eindigde 2018 met een resultaat dat 0,6% beter was dan 2017. Voor de vierde opeenvolgende keer sluit de automarkt het jaar af met een hoger resultaat.”

“Heel wat automobilisten hebben ervoor gekozen hun wagen te vervangen door een nieuwe, gedreven door een verlangen om te kiezen voor een schonere auto,’’ voegt Febiac er aan toe. Dat leidde ook tot een toenemende ‘ontdieseling’. Eind  2017 was nog 46 procent van de Belgische markt voor diesel, nu bedraagt het aandeel nog maar 35 procent. Dat komt vooral ten gunste van benzinemotoren want dat segment wist het aandeel op te voeren van 48 naar 58 procent.

 

Van lichte bestelwagens werden er bij de zuiderburen afgelopen jaar 78.000 verkocht, dat is twee procent meer dan in 2017. Bij middelgrote vrachtwagens van 3,5 tot 16 ton was sprake van een toename met ruim 16 procent. Febiac meldt tenslotte dat er 24.700 motorfietsen aan de man werden gebracht, elf procent meer dan in het voorafgaande jaar.