De rond de 130.000 medewerkers kunnen rekenen op 4.965 euro de man, nog altijd een respectabel bedrag maar minder dan de recordbonus van 5.700 euro die ze vorig jaar vingen. De winstuitkering wordt berekend aan de hand van de operationele winst vóór rente en belastingen in combinatie met het behaalde rendement op de omzet. Die operationele winst viel over het afgelopen jaar met 11,1 miljard 22 procent lager uit dan in 2017. Onder aan de streep daalde de winst van Daimler uiteindelijk met ruim 29 procent.