Bovendien is afgesproken dat Ghosn ook na zijn aftreden enkele woningen in Parijs, Beiroet en Rio de Janeiro mocht blijven gebruiken. Die onthullingen van de Financial Times zetten grote vraagtekens bij beweringen dat Saikawa niets af zou hebben geweten van alle financiële gesjoemel door en rond Ghosn. De laatste is er van beschuldigd dat hij een flink deel van zijn inkomsten van Nissan heeft verzwegen maar ook dat hij de betrokken woningen voor eigen gebruik door Nissan heeft laten aankopen en verbouwen.

Uit het artikel in FT komt nu naar voren dat Saikawa en dus Nissan wel degelijk van al die transacties op de hoogte waren en dat Saikawa er ook persoonlijk zijn handtekening onder heeft gezet. “De familie Ghosn is er altijd van uitgegaan dat het bedrijfswoningen waren en dat er geen sprake was van misbruik van middelen,” aldus de Britse zakenkrant. Ghosn zit momenteel onder huisarrest in Tokio in afwachting van de behandeling van zijn rechtszaak die op zijn vroegst eind dit jaar zal beginnen.