Dat volgt op een kritisch rapport waarin het vorige bewind onder leiding van Carlos Ghosn wordt gekraakt en Ghosn zelf wordt omschreven als een ‘God’ tegen wie niemand zijn mond open durfde te doen.

Het rapport is geschreven door een commissie van zeven deskundigen die is ingesteld na de arrestatie van Ghosn in november. Volgens de onderzoekers ‘toonde Ghosn als manager een totaal gebrek aan ethiek’ en lag de concentratie van de macht bij zijn persoon aan de basis van alle nu ontdekte problemen. Ghosn kon daardoor ook allerlei fraaie financiële regelingen optuigen waar hij zelf volop gebruik van maakte, althans volgens de beschuldigingen waarvoor hij binnenkort terecht staat. ‘’Hij hield niet van discussie en al zeker niet van tegenstanders. Directeuren, hoge managers of andere medewerkers die tegenstand boden, vragen stelden of zijn aanwijzingen niet opvolgden werden er uit gewerkt,’’ schrijft de commissie.

Nissan wil ook de al jaren gewraakte relatie met partner Renault regelen. Renault heeft een belang van 43 procent in Nissan en ook stemrecht terwijl Nissan het op haar beurt met 15 procent van de aandelen Renault zonder stemrecht moet doen. De Japanners willen die verhoudingen recht trekken om de gelijkwaardige positie van beide partners beter tot zijn recht te laten komen maar met name de Franse staat als grootaandeelhouder van Renault houdt dat steeds tegen. Op de achtergrond zijn dan ook nog verhalen opgedoken dat Renault nog altijd een volledige fusie met Nissan nastreeft, iets waar de CEO van dat bedrijf voorlopig niets van wil horen.