Winterkorn wordt beschuldigd van financiële fraude en oneerlijke mededinging. Hem wordt met name verweten dat hij al tijden op de hoogte moet zijn geweest van het gesjoemel met dieselmotoren. VW zou daardoor willens en wetens auto’s hebben verkocht die niet aan de milieu-eisen voldeden. Winterkorn heeft die beschuldigingen altijd stelselmatig ontkend.

Het besluit van justitie komt drie-en-een-half jaar nadat dieselgate in de VS bekend werd. Winterkorn, die kort na die onthullingen aftrad, is ook in de VS zelf in staat van beschuldiging gesteld maar zal daar waarschijnlijk aan vervolging ontkomen omdat Duitsland zijn eigen burgers niet uitlevert.