“De bedoeling is om de samenhang en de impact van hun dagelijkse inzet voor de autosector, voor de werknemers uit die sector, maar vooral voor de gebruikers van hun producten en diensten, de burgers en bedrijven, te bevorderen,” staat in een gezamenlijke verklaring.

“Het groeiende belang van de mobiliteit voor de welvaart van de maatschappij en het individuele welzijn, de groei van het goederenvervoer over de weg, maar ook de groeiende noodzaak aan een multimodaal vervoer gekoppeld aan de opkomst van vervoersmiddelen om ‘de laatste kilometer af te leggen’ zijn elementen die aan de basis lagen van het samenwerkingsakkoord dat Febiac, Renta en GDA Traxio gesloten hebben,” legt Denis Gortema, ondervoorzitter van Febiac, uit.

“Deze koepelorganisatie waarin onze respectieve knowhow gebundeld wordt, wil vooral op de volgende domeinen actief zijn: de welvaart en het welzijn bevorderen dankzij oplossingen die de autosector via zijn activiteiten, producten en diensten ontwikkelt en aanbiedt; de synergievoordelen tussen onze leden benutten; opleidingen ontwikkelen; een betere mobiliteit bevorderen; bij nieuwe trends in de mobiliteitssector aansluiten; maatregelen steunen die het milieu beschermen; en nieuwe technologieën bevorderen,” vult Peter Daeninck, ondervoorzitter van Traxio en voorzitter van GDA, aan.