Het bedrijf onderzocht 767.262 verstreken garanties voor tweedehands auto’s en 240.956 verstreken garanties voor nieuwe auto’s met een looptijd van 12, 24 en 36 maanden; de onderzochte auto’s vormden een representatieve steekproef van merken en modellen. De portefeuille van CarGarantie telt meer dan 2 miljoen garantieovereenkomsten. Wat het aantal gespecialiseerde dealers betreft, rondde de verzekeringsspecialist de kaap van de 23.000 dealers verspreid over 22 landen.

Klant legt lat alsmaar hoger

Jaar na jaar blijkt dat wie een auto koopt, steeds hogere eisen stelt. Ook zijn eigenaars van auto’s zich bijzonder goed bewust van hun garantierecht en koesteren ze ook op dat vlak hoge verwachtingen. Constructeurs komen aan hun vraag tegemoet met betere kwaliteit en nieuwe functies: de moderne auto wordt steeds beter en steeds veelzijdiger.

Keerzijde van de medaille zijn de reparatiekosten. Nadat het gemiddelde bedrag van een defect vele jaren lang weliswaar continu, maar toch matig steeg, maakt de curve de afgelopen twee jaar aanzienlijke sprongen. Al in 2017 werd er een stijging van 502 naar 514 euro geconstateerd. 2018 bewijst dat dit geen eenmalig feit was: het voorbije jaar liepen de gemiddelde reparatiekosten op tot 527 euro.

Motor grootste kostenpost

Nauwelijks of geen verschuiving in het klassement van de afzonderlijke componenten van tweedehands auto’s. Net als het jaar voordien veroorzaakt ook nu weer de motor de meeste kosten (2017: 24,2 %, 2018: 23,6 %), gevolgd door de brandstofinstallatie inclusief turbocompressor en transmissie. De kosten voor de brandstofinstallatie stijgen licht met 0,5 % tot 28,2 %, terwijl de transmissie lichtjes daalt tot 11,6 % (2017: 11,7 %).

De categorie van nieuwe auto’s vertoont een andere volgorde. Terwijl bij de vorige analyse de brandstofinstallatie nog de duurste component was, rukte ook binnen dit segment de motor – met een toename van 1 % tot 21,3 % – op naar de eerste plaats. Met 21 % volgt de brandstofinstallatie op plaats 2 (2017: 20,3 %). Elektronica, in 2017 nog goed voor een vierde plaats, klokte in 2018 af op plaats 3 (-0,6 % op 10,7 %).

Motor te meten naar defectenfrequentie op plaatsen 3 en 4

Vergeleken met een jaar eerder valt er op het vlak van schadefrequentie weinig nieuws te melden. Hoewel de motor zowel binnen het segment van de tweedehands auto’s als nieuwe auto’s verantwoordelijk is voor de meeste kosten, bekleedt hij wat de frequentie betreft met 10,8 % slechts een derde (tweedehands auto’s), en met 8,7 % respectievelijk een vierde plaats (nieuwe auto’s). Net als een jaar eerder wordt plaats 3 bij de nieuwe auto’s ingenomen door de comfortelektronica (9,5 %, een toename met 0,7 %).

Plaats 2 wordt zowel bij de tweedehandsauto’s als nieuwe auto’s onveranderd ingenomen door elektronica (tweedehands auto’s: 17,4 %, nieuwe auto’s: 17,8 %) met waarden die vergelijkbaar zijn met een jaar eerder. Net als in 2017 prijkt de brandstofinstallatie met een aandeel van 19,9 % (tweedehands auto’s) resp. 21,5 % (nieuwe auto’s) op plaats 1. Bij beide voertuigtypes is de brandstofinstallatie verantwoordelijk voor ongeveer een vijfde van alle defecten.

Defect treedt iets later op

In 2017 bleek nog dat defecten zich steeds vroeger voordeden. In 2018 is de situatie licht gewijzigd. Bij tweedehands auto’s komt het binnen de eerste 5.000 km in 30,1 % van de gevallen tot een defect (2017: 33,2 %). Anderzijds treedt meer dan vier vijfde van de defecten (2018: 83,3 %, 2017: 85,3 %) gedurende de eerste 25.000 km op. Ook bij de nieuwe auto’s wordt een gelijkaardige beperkte daling vastgesteld. Hier doet een vierde van de defecten (2018: 27 %, 2017: 30,3 %) zich in de loop van de eerste 25.000 km voor.

Zelfde verhaal wat de verdeling van de defecten volgens tijd betreft. In het eerste jaar doen 80,9 % van de eigenaars van tweedehands auto’s (2017: 83,3 %) en 46,7 % van de eigenaars van nieuwe auto’s (2017: 54,9 %) een beroep op de garantie.

Dr. Marcus Söldner (foto), voorzitter van de Raad van Bestuur van CarGarantie: “De trend van de afgelopen jaren zet zich voort: de steeds geavanceerdere technische uitrusting van voertuigen leidt tot stijgende reparatiekosten. Dit blijkt met name uit de frequentie van de claims, waarbij de elektrische installatie ook dit jaar weer op de tweede plaats staat en samen met de comfortelektronica verantwoordelijk is voor meer dan een kwart van alle claims. Tegen deze achtergrond zijn garanties een uitstekende manier voor klanten om zich te beschermen tegen de financiële lasten van verliezen.”