Saikawa wordt onder meer verweten dat hij al 14 jaar in de directie zit, ook tijdens de periode waarin de schandalen plaatsvonden waar voormalig bestuursvoorzitter Carlos Ghosn van beschuldigd wordt.

In die eerdere periode werd hij ook beschouwd als vertrouweling van Ghosn die hem zelf als zijn opvolger heeft aangesteld. “Dat betekent dat we niet met het volste vertrouwen de nominatie kunnen steunen van Saikawa die meer maatregelen had kunnen nemen om zijn rol als toezichthouder uit te voeren,” stelt de invloedrijke adviseur van aandeelhouders Glass Lewis. “Ondanks de initiatieven die genomen zijn om het bestuur van Nissan te versterken, zijn we verontrust door het feit dat Saikawa nog steeds in dat bestuur blijft zitten.”

Saikawa en Nissan stuiten ook op steeds meer problemen met partner Renault. Nadat Nissan ernstige bezwaren uitte tegen het door FCA geopperde fusieplan heeft topman Jean-Dominique Senard van Renault op zijn beurt laten weten dat hij veranderingen in de ‘gouvernance’ van Nissan voorlopig zal blokkeren. Wat Renault, met 43,4 procent de grootste aandeelhouder van Nissan, tijdens de aandeelhoudersvergadering van de Japanse partner zal doen is nog niet bekend.