Het plan sneuvelde recentelijk bij het Europees Hof van Justitie. Dat oordeelde dat de zogenoemde Maut in strijd is met het Europees recht in een zaak die was aangespannen door Oostenrijk met steun van Nederland. De heffing voor het gebruik van de Autobahn zou in oktober 2020 ingaan.

De tot nu gemaakte kosten betreffen uitgaven voor personeel, materieel, administratie en rapporten. Alle voorbereidende werkzaamheden voor de invoering van een tolheffing zijn gestopt.