Australische rechter noemt boete VW ‘belachelijk’

Volkswagen Groep is met de Australische toezichthouder voor consumentenzaken een boete van Aus$ 75 miljoen overeengekomen vanwege het sjoemelen met dieselauto’s. Maar een rechter in de federale rechtbank in Sydney heeft die boete ‘belachelijk’ genoemd en dreigt het bedrag aanzienlijk hoger vast te stellen.

Australische rechter noemt boete VW 'belachelijk'

Volkswagen is eerder al met advocaten van ‘getroffenen’ van dieselgate in Australië een schadevergoeding overeengekomen die uiteen kan lopen van Aus$87 tot 127 miljoen. Daarmee was echter de vervolging door de consumentendienst ACCC nog niet geregeld. Advocaten van beide partijen wilden dat bepalen op Aus$75 en hebben dat in een zogenaamd feitendossier ter goedkeuring voorgelegd aan de rechtbank. Maar rechter Lindsay Foster is geschokt, niet zozeer over de hoogte als wel over de laagte van dat bedrag. Zij uitte daarbij harde twijfel over de verklaring dat de hoog-geplaatsen van de VW Groep niet van te voren op de hoogte waren van het gesjoemel met hun auto’s, een feit dat ook een grote rol speelt in Duitse rechtszaken. “Ik accepteer het voorgelegde dossier niet, het is belachelijk,” heeft mevrouw Foster uitgesproken. “Jullie kunnen best een voorstel voorleggen maar uiteindelijk is het het hof dat besluit over de juistheid van de boete.”

Australische rechter noemt boete VW ‘belachelijk’ - Automobielmanagement.nl

Australische rechter noemt boete VW ‘belachelijk’

Volkswagen Groep is met de Australische toezichthouder voor consumentenzaken een boete van Aus$ 75 miljoen overeengekomen vanwege het sjoemelen met dieselauto’s. Maar een rechter in de federale rechtbank in Sydney heeft die boete ‘belachelijk’ genoemd en dreigt het bedrag aanzienlijk hoger vast te stellen.

Australische rechter noemt boete VW 'belachelijk'

Volkswagen is eerder al met advocaten van ‘getroffenen’ van dieselgate in Australië een schadevergoeding overeengekomen die uiteen kan lopen van Aus$87 tot 127 miljoen. Daarmee was echter de vervolging door de consumentendienst ACCC nog niet geregeld. Advocaten van beide partijen wilden dat bepalen op Aus$75 en hebben dat in een zogenaamd feitendossier ter goedkeuring voorgelegd aan de rechtbank. Maar rechter Lindsay Foster is geschokt, niet zozeer over de hoogte als wel over de laagte van dat bedrag. Zij uitte daarbij harde twijfel over de verklaring dat de hoog-geplaatsen van de VW Groep niet van te voren op de hoogte waren van het gesjoemel met hun auto’s, een feit dat ook een grote rol speelt in Duitse rechtszaken. “Ik accepteer het voorgelegde dossier niet, het is belachelijk,” heeft mevrouw Foster uitgesproken. “Jullie kunnen best een voorstel voorleggen maar uiteindelijk is het het hof dat besluit over de juistheid van de boete.”