Vorige week liep Volkswagen Groep weg bij het overleg omdat de advocaten van de consumentenbond bovenop de vergoeding voor de autobezitters ook nog eens 50 miljoen aan honorarium opeisten. VW noemde die eis buitensporig en zonder enige grond. De Raad van Bestuur van Volkswagen Groep besloot vervolgens de dieselbezitters zelf in totaal 830 miljoen aan schadevergoeding te bieden. De vzbv wees op haar beurt met de beschuldigende vinger naar de vertegenwoordigers van het autobedrijf.

Massaclaim

Maar de rechters in Braunschweig die de massaclaim (‘class action’) behandelen, willen dat die ruzie stopt en dat er verder onderhandeld wordt. Met zo’n minnelijke schikking moet een langdurige juridische strijd voor een reeks rechterlijke instanties worden vermeden. Uitstel zou er ook toe leiden dat de waarde van de betrokken dieselauto’s sterk vermindert waardoor de bezitters ook minder schadevergoeding zouden kunnen krijgen.