Miljardenboete dreigt wegens CO2-overschrijding

Voor tien van de grootste autofabrikanten ter wereld dreigt volgend jaar een gezamenlijke boete van 3,3 miljard euro omdat ze niet voldoen aan de dan geldende striktere Europese maxima voor de CO2-uitstoot. Maatregelen op korte termijn als kortingen op elektrische of anderszins zuinige auto’s kunnen die boete nauwelijks meer afwenden, zegt de onderzoeksafdeling van Deloitte in München.

Miljardenboete dreigt wegens CO2-overschrijding

Afgelopen jaar gold in de Europese Unie per fabrikant een maximale gemiddelde uitstoot van 108 gr/km voor nieuw verkochte personenauto’s. In januari is dat teruggebracht naar 95 gr/km maar fabrikanten mogen bij de berekening van dat gemiddelde dit jaar nog de vijf procent slechtst presterende modellen buiten beschouwing laten. Per 1 januari 2021 vervalt die uitzondering echter en mag het gemiddelde voor de hele vloot per merk het maximum niet meer overschrijden op straffe van een boete per verkochte auto.

Deloitte berekent dat het aandeel hybride en elektrische auto’s in Duitsland dit jaar rond de 11 procent van de nieuwmarkt uit zal kunnen komen. Het aandeel SUV’s ligt rond de 40 procent waarbij 60 procent daarvan een verbrandingsmotor met een te hoge CO2-uitstoot heeft. “De winstmarges bij de grote SUV’s zijn hoog dus de fabrikanten verkopen ze graag. Maar dat betekent dan wel een boete, de fabrikanten moeten er rekening mee houden dat hun winstgevendheid daardoor nog jaren onder druk blijft. Ze staan daardoor voor de keus, of die boete voor lief nemen of elektrische auto’s verkopen voor een prijs waaraan ze weinig tot
niets verdienen”, zegt Thomas Schiller, branche-expert bij Deloitte Duitsland. Hij stelt daarbij dat E-auto’s pas echt rendabel te bouwen zijn als het om grotere aantallen gaat.

Miljardenboete dreigt wegens CO2-overschrijding - Automobielmanagement.nl

Miljardenboete dreigt wegens CO2-overschrijding

Voor tien van de grootste autofabrikanten ter wereld dreigt volgend jaar een gezamenlijke boete van 3,3 miljard euro omdat ze niet voldoen aan de dan geldende striktere Europese maxima voor de CO2-uitstoot. Maatregelen op korte termijn als kortingen op elektrische of anderszins zuinige auto’s kunnen die boete nauwelijks meer afwenden, zegt de onderzoeksafdeling van Deloitte in München.

Miljardenboete dreigt wegens CO2-overschrijding

Afgelopen jaar gold in de Europese Unie per fabrikant een maximale gemiddelde uitstoot van 108 gr/km voor nieuw verkochte personenauto’s. In januari is dat teruggebracht naar 95 gr/km maar fabrikanten mogen bij de berekening van dat gemiddelde dit jaar nog de vijf procent slechtst presterende modellen buiten beschouwing laten. Per 1 januari 2021 vervalt die uitzondering echter en mag het gemiddelde voor de hele vloot per merk het maximum niet meer overschrijden op straffe van een boete per verkochte auto.

Deloitte berekent dat het aandeel hybride en elektrische auto’s in Duitsland dit jaar rond de 11 procent van de nieuwmarkt uit zal kunnen komen. Het aandeel SUV’s ligt rond de 40 procent waarbij 60 procent daarvan een verbrandingsmotor met een te hoge CO2-uitstoot heeft. “De winstmarges bij de grote SUV’s zijn hoog dus de fabrikanten verkopen ze graag. Maar dat betekent dan wel een boete, de fabrikanten moeten er rekening mee houden dat hun winstgevendheid daardoor nog jaren onder druk blijft. Ze staan daardoor voor de keus, of die boete voor lief nemen of elektrische auto’s verkopen voor een prijs waaraan ze weinig tot
niets verdienen”, zegt Thomas Schiller, branche-expert bij Deloitte Duitsland. Hij stelt daarbij dat E-auto’s pas echt rendabel te bouwen zijn als het om grotere aantallen gaat.