Achtergrond: impact coronavirus op de rubberindustrie

Sinds de uitbraak van corona in China voelt de wereldwijde industrie hier al de impact van, met name de auto- en luchtvaartindustrie. Nu de uitbraak zich wereldwijd heeft verspreid en er sprake is van een pandemie, is die impact alleen nog maar groter geworden. Maar hoe beïnvloedt dit de rubberindustrie?

Achtergrond: impact coronavirus op de rubberindustrie

IHS Markit onderzocht in haar focusrapport de impact die corona zou kunnen hebben op de vraag naar rubber. Met de snelle verspreiding van het virus kiezen steeds meer landen ervoor om reisbeperkingen in te stellen, zowel tussen verschillende landen als in het eigen land. Hiermee vermindert het verkeer, wat uiteindelijk een effect zal hebben op de vraag naar C4’s en afgeleide producten zoals butadieen, synthetisch en natuurlijk rubber en acrylonitril-butadieen-styreen (ABS). Ook heeft de wereldwijde verspreiding van Covid-19 de wereldwijde toeleveringsketens verstoord en de beschikbaarheid van arbeidskrachten verminderd, wat een wereldwijde impact heeft op de productiebedrijven.

Luchtvaart

Covid-19 heeft gevolgen voor elke sector van de wereldwijde industrie. De luchtvaartindustrie worstelt met de aanzienlijke daling van het aantal passagiers en vluchten. Geschat wordt dat vliegtuigbanden moeten worden vervangen na ongeveer 300-400 starts en landingen. Nu het aantal vluchten door COVID-19 aanzienlijk wordt verminderd, zal ook de vraag naar zowel synthetische als natuurlijke rubbers afnemen. Verdere beperkingen van het vliegverkeer zijn wereldwijd mogelijk en zullen de vraag naar rubber waarschijnlijk verder doen afnemen. Afgezien van de vraag naar rubber, zal alle andere petrochemische vraag in verband met de luchtvaartindustrie waarschijnlijk afnemen, met name de vraag naar kunststoffen in verband met de verpakking en de dienstverlening aan boord, zoals maaltijden en dranken.

Auto-industrie

De automobielindustrie is nog veel meer van belang. De auto-industrie was al verzwakt toen Covid-19 zich snel begon te verspreiden binnen China. China is verantwoordelijk voor ongeveer een vierde van de wereldwijde productie van lichte voertuigen en de productievestigingen moesten worden gesloten in verband met arbeidstekorten, provincie afsluitingen en logistieke problemen. Dit was niet alleen een probleem voor China, maar ook voor autofabrikanten in andere landen. Autofabrikanten die afhankelijk waren van de invoer van auto-onderdelen uit China werden ook getroffen. Verschillende fabrikanten moesten hun productie verminderen of zelfs een paar dagen stilleggen vanwege de lage voorraad auto-onderdelen. Volgens IHS Markit Automotive is de wereldwijde productieprognose voor lichte voertuigen ongeveer 87,2 miljoen eenheden voor 2020, wat werd voorspeld vóór de snelle verspreiding van Covid-19 in Europa en de VS. De productievoorspelling voor dit jaar is lager dan de productie voor 2014. De wereldwijde groei van de autoproductie bedroeg -1,0% in 2018 en -5,6% in 2019. De wereldwijde groei van de autoproductie zou naar verwachting -1,9% bedragen in 2020, maar het is bijna zeker dat het groeipercentage veel lager zal zijn dan de standpunten van vóór de Covid-19.

De vraag naar banden is verdeeld in twee segmenten: nieuwe banden en vervangende banden. Banden voor nieuwe auto’s zijn goed voor 25 procent van de markt, vervangende banden vormende de rest van de markt. Met de vermindering van de productie van voertuigen zal de vraag naar nieuwe banden afnemen. Doordat mensen vanuit huis werken en minder reizen zullen banden minder snel aan vervanging toe zijn en zal de vraag in dit segment ook afnemen. Dit zal uiteindelijk een grote impact hebben op de vraag naar zowel rubber als butadieen. Meer dan de helft van de vraag naar butadieen wordt aangedreven door de banden- en auto-industrie.

Grote butadieenderivaten zoals polybutadieenrubber en styreenebutadieenrubber zijn belangrijke onderdelen van de productie van banden en andere auto-onderdelen zoals riemen, slangen en pakkingen. Een deel van de vraag naar ABS komt ook voort uit de productie van auto-onderdelen. Deze drie derivaten zijn goed voor ongeveer driekwart van de wereldwijde vraag naar butadieen. Een aanzienlijke daling van de vraag vanuit de banden- en auto-industrie zal de vraag naar en de prijs van butadieen onder druk zetten. Covid-19 blijft zich over de hele wereld verspreiden en zal de vraag naar butadieen en rubbers waarschijnlijk verder beïnvloeden. De uiteindelijke omvang van de impact op C4’s en rubbers is in dit stadium nog te vroeg om te kunnen voorspellen, maar de impact zal naar verwachting toenemen totdat Covid-19 wereldwijd wordt ingedamd.

Achtergrond: impact coronavirus op de rubberindustrie - Automobielmanagement.nl

Achtergrond: impact coronavirus op de rubberindustrie

Sinds de uitbraak van corona in China voelt de wereldwijde industrie hier al de impact van, met name de auto- en luchtvaartindustrie. Nu de uitbraak zich wereldwijd heeft verspreid en er sprake is van een pandemie, is die impact alleen nog maar groter geworden. Maar hoe beïnvloedt dit de rubberindustrie?

Achtergrond: impact coronavirus op de rubberindustrie

IHS Markit onderzocht in haar focusrapport de impact die corona zou kunnen hebben op de vraag naar rubber. Met de snelle verspreiding van het virus kiezen steeds meer landen ervoor om reisbeperkingen in te stellen, zowel tussen verschillende landen als in het eigen land. Hiermee vermindert het verkeer, wat uiteindelijk een effect zal hebben op de vraag naar C4’s en afgeleide producten zoals butadieen, synthetisch en natuurlijk rubber en acrylonitril-butadieen-styreen (ABS). Ook heeft de wereldwijde verspreiding van Covid-19 de wereldwijde toeleveringsketens verstoord en de beschikbaarheid van arbeidskrachten verminderd, wat een wereldwijde impact heeft op de productiebedrijven.

Luchtvaart

Covid-19 heeft gevolgen voor elke sector van de wereldwijde industrie. De luchtvaartindustrie worstelt met de aanzienlijke daling van het aantal passagiers en vluchten. Geschat wordt dat vliegtuigbanden moeten worden vervangen na ongeveer 300-400 starts en landingen. Nu het aantal vluchten door COVID-19 aanzienlijk wordt verminderd, zal ook de vraag naar zowel synthetische als natuurlijke rubbers afnemen. Verdere beperkingen van het vliegverkeer zijn wereldwijd mogelijk en zullen de vraag naar rubber waarschijnlijk verder doen afnemen. Afgezien van de vraag naar rubber, zal alle andere petrochemische vraag in verband met de luchtvaartindustrie waarschijnlijk afnemen, met name de vraag naar kunststoffen in verband met de verpakking en de dienstverlening aan boord, zoals maaltijden en dranken.

Auto-industrie

De automobielindustrie is nog veel meer van belang. De auto-industrie was al verzwakt toen Covid-19 zich snel begon te verspreiden binnen China. China is verantwoordelijk voor ongeveer een vierde van de wereldwijde productie van lichte voertuigen en de productievestigingen moesten worden gesloten in verband met arbeidstekorten, provincie afsluitingen en logistieke problemen. Dit was niet alleen een probleem voor China, maar ook voor autofabrikanten in andere landen. Autofabrikanten die afhankelijk waren van de invoer van auto-onderdelen uit China werden ook getroffen. Verschillende fabrikanten moesten hun productie verminderen of zelfs een paar dagen stilleggen vanwege de lage voorraad auto-onderdelen. Volgens IHS Markit Automotive is de wereldwijde productieprognose voor lichte voertuigen ongeveer 87,2 miljoen eenheden voor 2020, wat werd voorspeld vóór de snelle verspreiding van Covid-19 in Europa en de VS. De productievoorspelling voor dit jaar is lager dan de productie voor 2014. De wereldwijde groei van de autoproductie bedroeg -1,0% in 2018 en -5,6% in 2019. De wereldwijde groei van de autoproductie zou naar verwachting -1,9% bedragen in 2020, maar het is bijna zeker dat het groeipercentage veel lager zal zijn dan de standpunten van vóór de Covid-19.

De vraag naar banden is verdeeld in twee segmenten: nieuwe banden en vervangende banden. Banden voor nieuwe auto’s zijn goed voor 25 procent van de markt, vervangende banden vormende de rest van de markt. Met de vermindering van de productie van voertuigen zal de vraag naar nieuwe banden afnemen. Doordat mensen vanuit huis werken en minder reizen zullen banden minder snel aan vervanging toe zijn en zal de vraag in dit segment ook afnemen. Dit zal uiteindelijk een grote impact hebben op de vraag naar zowel rubber als butadieen. Meer dan de helft van de vraag naar butadieen wordt aangedreven door de banden- en auto-industrie.

Grote butadieenderivaten zoals polybutadieenrubber en styreenebutadieenrubber zijn belangrijke onderdelen van de productie van banden en andere auto-onderdelen zoals riemen, slangen en pakkingen. Een deel van de vraag naar ABS komt ook voort uit de productie van auto-onderdelen. Deze drie derivaten zijn goed voor ongeveer driekwart van de wereldwijde vraag naar butadieen. Een aanzienlijke daling van de vraag vanuit de banden- en auto-industrie zal de vraag naar en de prijs van butadieen onder druk zetten. Covid-19 blijft zich over de hele wereld verspreiden en zal de vraag naar butadieen en rubbers waarschijnlijk verder beïnvloeden. De uiteindelijke omvang van de impact op C4’s en rubbers is in dit stadium nog te vroeg om te kunnen voorspellen, maar de impact zal naar verwachting toenemen totdat Covid-19 wereldwijd wordt ingedamd.