De Duitse markt voor personenauto’s is in maart al met bijna 38 procent ingestort. In totaal werden niet meer dan 215.119 auto’s toegelaten, meldde Kraftfahrt Bundesamt eerder. De verwachting is dat de maand april op z’n minst even slecht uit zal vallen omdat de regering in Berlijn pas deze week de beperkingen wat heeft versoepeld.

Het Duitse persbureau dpa meldt nu dat voor 5 mei een nieuwe autotop is belegd met vertegenwoordigers van de grote autofabrikanten en andere bedrijven enerzijds en van de Bondsregering aan de andere kant, niet zozeer van de tafel als wel van het scherm. Daarbij komt niet alleen een aankooppremie ter tafel maar wil de autosector het ook hebben over zaken als een tijdelijke verlaging van de BTW op nieuwe auto’s of betere fiscale afschrijvingsregels voor voertuigen.

Innovatiepremie

VW-baas Brandstätter stelt daarbij dat ‘bevorderen van de verkoop van nieuwe auto’s ook een zinvolle bijdrage kan leveren aan de klimaatbescherming’. Hij suggereert daarom de hoogte van een premie afhankelijk te maken van de CO2-uitstoot van nieuwe auto’s maar wil daarbij modellen met een verbrandingsmotor nadrukkelijk niet uitsluiten, iets wat niet direct in goede aarde valt bij de milieubeweging.

Brandstätter’s krijgen wel bijval van Oliver Zipse, de CEO van BMW: ‘’Wij zien een innovatiepremie als dubbele kans. Dat kan als conjunctuur maatregel de economie aanzwengelen en tegelijk de omslag naar klimaatvriendelijke technologieën versnellen.’’