Het normale dividend van één euro per aandeel wordt wel uitgekeerd aan de aandeelhouders. D’Ieteren voegt daaraan toe dat het solidariteitsprogramma ook open staat voor persoonlijke bijdragen van de bestuurders, managers en medewerkers van de groep. Of die bestuurders ook een bijdrage hebben geleverd en zo ja hoeveel, wordt niet bekendgemaakt.

Engagement

Francis Deprez, CEO van d’Ieteren, legt uit: “We maken een ongekende crisis door, en ik wil onze medewerkers bedanken voor hun engagement ten dienste van onze klanten en de gemeenschappen waarin ze leven. De ingezamelde middelen van het programma zullen ons in staat stellen de hardst getroffen collega’s te helpen in een geest van solidariteit en erkenning. Het vormt een aanvulling op de initiatieven van de verschillende ondernemingen van de groep die zich al lokaal inzetten.”

215 jaar

De Raad van Bestuur onderstreept daarnaast gezamenlijk dat “de D’Ieteren Groep al 215 jaar vertrouwt op de inzet en toewijding van zijn werknemers. In een context die zo nieuw is als die van een wereldwijde pandemie, is de impact onzeker. Aangezien zorg voor anderen een van de vijf kernwaarden is van de groep, streeft D’Ieteren ernaar de onzekerheid te verkleinen en medewerkers in deze tijden te ondersteunen. “