BMW geeft in een lang kwartaalbericht eerst een uitgebreid exposé over de genomen maatregelen rond corona maar ook over de vele activiteiten en successen rond schone auto’s. De BMW Groep blijft, net als Daimler, nadrukkelijk streven naar verlaging van de CO2 uitstoot. De doelstellingen moeten daarbij nog altijd wel voor één-derde gerealiseerd worden door verbeteringen bij conventionele aandrijvingen. 

‘’De pandemie laat ons op geen enkele manier vraagtekens zetten bij ons businessmodel,’’ benadrukt CEO Oliver Zipse. ‘’Zelfs in de huidige situatie leveren de strategische beslissingen vruchten af. BMW beoogde de huidige CO2 doeleinden al in een vroeg stadium te halen met als belangrijk onderdeel daarvan om het modellenpakket systematisch te elektrificeren.’’ In dat kader koopt de Duitse groep sinds begin dit jaar bijvoorbeeld ook direct kobalt en lithium in om die grondstoffen door te geven aan haar leveranciers van batterijcellen.  

Proportie

In het eerste kwartaal is ook weer 1,38 miljard euro geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling, vrijwel evenveel als een jaar eerder. “Onze bewezen strategie van gerichte investeringen met een gevoel voor proportie is meer dan ooit van toepassing. Gezien de huidige situatie gaan we bepaalde projecten wel stop zetten of ze nog eens beoordelen. We verwachten daarom dat de investeringen zullen dalen van bijna 5,7 miljard euro in 2019 naar minder dan vier miljard dit jaar,’’ aldus financieel directeur Nicolas Peter.

Zoals eerder gemeld verkocht de groep met 477.111 exemplaren bijna 21 procent minder auto’s en motoren af dan in het eerste kwartaal van 2019. Het aantal verkochte elektrische auto’s nam echter wel met 14 procent toe naar 30.692. In China liep de afzet met 31 procent terug naar 116.577 stuks terwijl BMW, Mini en Rolls-Royce in Europa met 221.024 stuks ruim 18 procent lager uitkwamen.