Opel garandeert al sinds mensenheugenis een indexering van de pensioenen en pensioenrechten van vijf procent, veel hoger dan de huidige marktrente. Wangemann spreekt dan ook van ‘een systeem dat sinds tientallen jaren duidelijk boven de marktstandaard is verheven’. Het pensioensysteem is daardoor een grote kostenfactor geworden. Opel wil de verworven rechten niet aantasten maar de opbouw van pensioen vanaf nu wel drastisch aan banden leggen. “Een grondige modernisering is nodig,’’ aldus Wangemann.

General Motors

Geen sprake van, zeggen de bonden en de werknemers. “Handen af van de zorg voor de ouderen bij Opel,’’ stelt de OR in een haastig verzonden pamflet. “De toch al beschadigde binding met Opel zinkt verder weg.’’ De OR stelt daarbij dat ‘het leeuwendeel van de financiering van de Opel pensioenregeling door de vorige eigenaar General Motors is opgehoest.’ Bovendien zijn de pensioenkosten door het verdwijnen van duizenden arbeidsplaatsen na de overname door PSA ook al sterk gedaald. De OR verwijt het topmanagement dat ze, in tegenstelling tot bij enkele andere autobedrijven, zelfs geen enkele opoffering hebben gedaan om de crisis het hoofd te bieden.