“Het was njet! Het was niet bespreekbaar voor Volkswagen. Er was geen goede Europese wet voor de uitstootnormen waar Volkswagen last van had. In Amerika lag dat helemaal anders. Dat was hier ook het probleem.” In de Verenigde Staten, waar dieselgate voor het eerst in de openbaarheid kwam, heeft Volkswagen al vele tientallen miljarden uitgekeerd aan gedupeerde beleggers en aan duizenden bezitters van een dieselversie van Volkswagen of Audi. Al in november 2018 werd een schikking bereikt met beleggers van in de VS genoteerde aandeelcertificaten die samen 48 miljoen dollar hebben gevangen.

Schade

VISF (Volkswagen Investor Settlement Foundation) is een Nederlandse stichting. De stichting wilde een soortgelijke regeling voor de Europese aandeelhouders. Ook zij hebben volgens de stichting forse financiële schade geleden door de koersval van Volkswagen nadat dieselgate bekend werd. Een groot aantal grote beleggers of instellingen had zich ook achter die doelstelling geschaard. Maar de stichting is er op geen enkele manier in geslaagd een toezegging van het autobedrijf los te krijgen.