Dat stelt het Verband der Automobilindustrie vast na een enquête onder haar leden over de gevolgen van de coronacrisis. Een grote meerderheid stelt dat de capaciteit momenteel maar voor 50 tot hooguit 75 procent wordt benut. In de meeste gevallen zit ook meer dan de helft van de werknemers in de steunregeling voor korter werken terwijl veel bedrijven daarnaast gebruik maken van andere maatregelen. Omdat dat niet kan voortdurend, denkt zeker de helft van de bedrijven vijf tot tien procent van de arbeidsplaatsen te moeten schrappen. Eén-derde van de ondervraagde ondernemers vreest dat een groter aandeel van het personeelsbestand zal moeten verdwijnen. Veel bedrijven waren voor de crisis al van plan om activiteiten naar het buitenland te verplaatsen en denken dat nu waar mogelijk te versnellen.

Langdurige moeilijke fase

‘’De maatregelen van de overheid om de ondernemingen te ondersteunen werken weliswaar. Maar we stellen ons wel in op een langdurige moeilijke fase. We ondersteunen de overwegingen in de politiek om relevante maatregelen te verlengen, zoals bijvoorbeeld de regeling voor korter werken. Desondanks blijft de druk om zich aan te passen hoog. Politiek, bedrijfsleven en bonden moeten gezamenlijk alles doen om een verdere verschuiving van de productie uit Duitsland en verder verlies van arbeidsplaatsen door corona te voorkomen,’’ zegt voorzitter Hildegard Műller van het VDA.