Om dat te realiseren gaat Groupe Renault de activiteiten reorganiseren in aparte business units voor de drie merken Renault, Dacia, Alpine en voor New Mobility. Elk van die aparte bedrijfseenheden krijgt een autonome organisatie. Daarmee hoopt de Franse autofabrikant een eenvoudiger en meer resultaatgerichte organisatie te bewerkstelligen terwijl tegelijkertijd ‘de samenhang, motivatie en het gevoel van betrokkenheid worden versterkt’.

“We kunnen zo op een eenvoudiger manier werken, meer georiënteerd op de markten en de klanten, met een groepsgevoel, om naar het best mogelijke resultaat te streven,’’ denkt de Meo. Groupe Renault gaat de herstructurering nu verder uitwerken en het uiteindelijke plan vervolgens voorleggen aan de Ondernemingsraad en vakbonden.