Het totaal aantal ingeschreven nieuwe personenauto’s kwam in Duitsland met 169.754 stuks bijna een derde lager uit dan in de eerste maand van 2020 toen van coronabeperkingen nog geen sprake was. Ruim zeven op de tien van die auto’s waren bestemd voor een zakelijke afnemer.

Tesla

Duitse merken deden het vooral slecht met dalingen van meer dan 40 procent voor onder meer Audi en BMW-dochter Mini. Bij de buitenlandse merken zakten de verkopen van Jaguar met een kleine 80 procent in terwijl Honda 70 procent minder auto’s aan de Duitsers kon leveren. De enige merken met een plus waren Tesla dat bijna een kwart meer verkocht – maar begin vorig jaar nog nauwelijks op de Duitse markt aanwezig was – en Volvo met een plus van ruim negen procent.

De scherpe daling volgt op goede prestaties in december toen het aantal in Duitsland verkochte auto’s juist tien procent hoger uitkwam dan een jaar eerder. Over heel 2020 kwam de Duitse automarkt echter 19 procent lager uit op 2,9 miljoen exemplaren, een vrijwel even sterke daling als in Nederland.