De Mobiliteitsalliantie, een breed samenwerkingsverband van relevante partijen in de mobiliteit, heeft zeven aandachtspunten voor mobiliteit gedeeld met de informateur. De groep pleit onder meer voor flexibelere werk-, school- en reistijden door afspraken te bestendigen met overheden, werkgevers, werknemers en onderwijs.

Ook moet flink worden geïnvesteerd in een robuust en duurzaam wegennet door knelpunten aan te pakken. Ook de uitrol van laadinfrastructuur voor zero emissie moet een boost krijgen. De Mobiliteitsalliantie is verder voorstander van een eerlijk systeem van betalen naar gebruik. Verkeersveiligheid moet daarnaast een nationale prioriteit worden. Doel is om in 2050 naar nul verkeersdoden te gaan.

‘Investeren in mobiliteit is essentieel’

Steven van Eijck, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie: “Nederland staat voor een aantal grote maatschappelijke opgaven, zoals de woningbouw- en klimaatopgave, bevolkingsgroei en inclusiviteit. Want iedereen moeten kunnen meedoen. Investeren in mobiliteit brengt mensen, kennis, kunde en voorzieningen bij elkaar. Daarmee is investeren in mobiliteit van essentieel belang voor deze opgaven.”

De Mobiliteitsalliantie staat volgens Van Eijck klaar om samen met de informateur, de formerende partijen en maatschappelijke partners het voortouw te nemen en Nederland een internationaal voorbeeld te maken in integraal mobiliteitsbeleid. “We werken graag samen met de nieuwe regeringsploeg, de formerende partijen en maatschappelijke partners aan een breed gedragen Mobiliteitsakkoord waarmee we de komende decennia voort kunnen.”

Uit onderzoek van de Mobiliteitsalliantie blijkt dat er tot 2040 ieder jaar 3 miljard euro extra nodig is voor het mobiliteitssysteem van de toekomst. Dit is een investering in de bereikbaarheid van Nederland. Maar ook in duurzaamheid, veiligheid, economie en participatie.