Het aantal in de afgelopen drie maanden afgeleverde auto’s kwam uit op 241.300 waarvan 232.025 Model 3 of Model Y en 9.275 van de S of X. ‘’Onze cijfers voor het aantal afleveringen moeten als licht conservatief worden gezien omdat we een auto alleen meetellen als afgeleverd als hij is overgedragen aan de klant en alle papieren correct zijn,’’ aldus Tesla.

Gigafabriek in Berlijn

Verder is in Berlijn meegedeeld dat de vergunningen voor de daar in aanbouw zijnde Europese Gigafabriek van Tesla zo goed als zeker binnenkort worden afgegeven. Wel zal de milieudienst van de staat Brandenburg strenge eisen stellen aan het waterverbruik en -beheer en aan de behandeling van incidenten, aldus Duitse bronnen.

Tesla bouwt de fabriek op eigen risico vooruitlopend op het verkrijgen van de definitieve toestemming. Het complex bij Berlijn houdt komend weekend open huis voor een familiedag waar 9.000 bezoekers toegelaten mogen worden.