De financiering dekt ook de werkzaamheden aan gebouwen, aan de bestaande bedrijfsuitrusting alsmede de aansluitkosten. Ook de aanleg van een conversiebuffer kan medegefinancierd worden. Volkswagen Bank kan tevens adviseren over eventuele subsidies voor de systemen.

Toekomst

Woordvoerder Michael Reinhart: “De overgang naar elektromobiliteit vergt van veel ondernemingen behoorlijke aanvangsinvesteringen in de bedrijfsuitrusting. Met onze financiering voor de laadinfrastructuur ondersteunen van onze klanten om daarbij liquide te blijven en toch de nodige stappen voor de toekomst te zetten. Daartoe hebben we het aanbod zo transparant en ongecompliceerd als mogelijk gemaakt. Tegelijk is het aanbod een belangrijke verdere stap naar verbreding van ons bedrijfsmodel.’’

Snelle besluitvorming

De Volkswagen Bank zegt haar klanten een snelle besluitvorming over de kredietverstrekking toe. ‘Financieringen van 50.000 tot 250.000 euro met een looptijd en vaste rente tot 20 jaar kunnen snel en zonder veel bureaucratie geregeld worden. Bij hogere kredieten is wel een verdere financiële beoordeling vereist.’

Lees ook:
Afleveringen bij Volkswagen Group stabiliseren