Het bedrijf werkt daarvoor samen met het ministerie van VROM. De technologie van roetfilters voor bestaande auto’s is nog niet geheel uitgekristalliseerd. Om te zorgen voor een doorbraak op de markt stelt TNT zijn Nederlandse wagenpark ter beschikking voor onderzoek. Staatssecretaris Pieter van Geel (Milieu) is blij met de plannen van TNT, aldus de Nieuwsbrief Platform Schone Voertuigen. Van Geel wil een stimuleringsregeling optuigen voor bedrijven. Die moet wel eerst worden goedgekeurd door de Europese commissie. TNT hoop volgend jaar te beginnen met het ombouwen van de auto’s. In twee tot drie jaar moet het hele wagenpark voorzien zijn van roetfilters.