Herstel leasemarkt stagneert

Aan het eind van het derde kwartaal is het aantal leasevoertuigen licht gedaald, met 0,6 procent. Dat blijkt uit de cijfers van de VNA. De groei van de markt, eerder dit jaar, heeft zich dus niet kunnen voortzetten.

De afname was eerder al voorspeld door de belangenvereniging. Groei of krimp van het leasewagenpark staat immers in relatie tot de ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Wanneer de economische groei aantrekt, profiteert de leasebranche pas drie tot vier kwartalen later van een toename van de inzet van nieuwe lease-auto’s. Het omgekeerde geldt bij economische krimp. In de eerste twee kwartalen van dit jaar groeide de leasemarkt wel, na een lange periode van stagnatie. Ten opzichte van de cijfers ultimo 2004 is daarom nog steeds sprake van een bescheiden groei tot en met het derde kwartaal 2005 van een half procent. De aantallen naar voertuigsoort: het personenautopark telt 513.500 eenheden, het bestelautopark 168.500 en het vrachtautopark komt uit op 99 duizend stuks.

Herstel leasemarkt stagneert - Automobielmanagement.nl

Herstel leasemarkt stagneert

Aan het eind van het derde kwartaal is het aantal leasevoertuigen licht gedaald, met 0,6 procent. Dat blijkt uit de cijfers van de VNA. De groei van de markt, eerder dit jaar, heeft zich dus niet kunnen voortzetten.

De afname was eerder al voorspeld door de belangenvereniging. Groei of krimp van het leasewagenpark staat immers in relatie tot de ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Wanneer de economische groei aantrekt, profiteert de leasebranche pas drie tot vier kwartalen later van een toename van de inzet van nieuwe lease-auto’s. Het omgekeerde geldt bij economische krimp. In de eerste twee kwartalen van dit jaar groeide de leasemarkt wel, na een lange periode van stagnatie. Ten opzichte van de cijfers ultimo 2004 is daarom nog steeds sprake van een bescheiden groei tot en met het derde kwartaal 2005 van een half procent. De aantallen naar voertuigsoort: het personenautopark telt 513.500 eenheden, het bestelautopark 168.500 en het vrachtautopark komt uit op 99 duizend stuks.