Zo wordt specifiek bekeken of over vier jaar nog wel behoefte is aan leasemaatschappijen – en zo ja, aan welke soort dan vooral en in welke rol? Dezelfde vragen gelden voor importeurs en autobedrijven. Ernst & Young geeft zijn visie op de rendementen van dealers en merkonafhankelijke autobedrijven rond de verkoop, het onderhoud en de reparatie van de zakelijk gereden auto. Verder licht een verkoopdirecteur van computerfabrikant Dell het succes toe van Dell’s concept van directe verkoop aan eindgebruikers – zonder tussenkomst dus van dealers. Bekeken zal worden in hoeverre het Dell-model ook voor de autobranche de toekomst zal zijn. De belangenorganisatie van de fleetowners in ons land (VNF) heeft de afgelopen tijd het seminarthema voorgelegd aan de aangesloten fleetowners. Op haar beurt houdt de brancheorganisatie voor de autoleasemaatschappijen in Nederland (VNA) binnenkort ook een peiling onder haar leden. De uitkomsten worden gepresenteerd op het Autoseminar, waar Astrid Joosten optreedt als dagvoorzitter. Partijen die Koninklijke Wegener tot de speciale relaties rekent kunnen het seminar bezoeken. Wie in aanmerking denkt te komen, kan dit melden per e-mail via info@wegenerevents.nl