Het voorzitterschap was vacant sinds het vertrek van Pieter Jan Biesheuvel naar de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) in april dit jaar. Het VNA-bestuur is ‘ervan overtuigd dat Pieter Hofstra bijzonder goed past in het profiel dat voor deze functie werd opgesteld’. Hij beschikt over zeer ruime politieke en bestuurlijke ervaring en heeft een uitstekend netwerk bij politiek en andere beleidsmakers. Ook is Hofstra stevig geworteld in het bedrijfsleven, door commissariaten en overige functies en doordat hij zelf ondernemer was.
Pieter Hofstra (1946) studeerde (spoor)wegbouwkunde en verkeerskunde aan de Technische Universiteit Delft. Van 1994 tot 2006 zat hij namens de VVD in de Tweede Kamer. Hij was lid van vaste kamercommissies zoals die voor Verkeer en Waterstaat en Financiën en was voorzitter van de commissie voor Economische Zaken. Sinds 2007 is hij lid van de Eerste Kamer. Hofstra heeft ook ruime bestuurlijke ervaring, onder meer als voorzitter van de Vereniging Afvalbedrijven (brancheorganisatie Nederlandse afvalsector), voorzitter van Rail Cargo Information Netherlands (voorlichtingsbureau goederenvervoer per spoor), bestuurslid van VNO-NCW en voorzitter van de Raad van Advies van Rijkswaterstaat.
VNA behartigt de belangen van de professionele autoleasemaatschappijen in Nederland. Zij maakt zich sterk voor een gezond ondernemersklimaat in autoleasing, wagenparkbeheer en zakelijke mobiliteit. De 86 VNA-leden verzorgen de operationele lease en het wagenparkbeheer van in totaal ruim 673 duizend personen- en bestelauto’s.