Terwijl het aantal leaseauto’s vorig jaar toenam, werden er wel aanmerkelijk minder nieuwe auto’s aan leasemaatschappijen verkocht. Volgens cijfers van RDC Datacentrum werden er vorig jaar 153.394 leaseauto’s afgeleverd tegenover 162.820 in 2007, een terugval van 5,8 procent. Directeur Hemerik van de VNA zegt blij te zijn met de jaarcijfers. Al is er wel reden tot zorg, met name wat dit jaar aangaat. "Natuurlijk zijn wij blij dat we qua aantallen een goed 2008 hebben gedraaid maar dat zegt nog niets over omzet of rendement. De geschiedenis leert dat de resultaten in de leasebranche de conjunctuur met enkele maanden vertraging volgen. Gegevens over omzet en rendement van de leasemaatschappijen hebben wij niet. De berichten uit de markt over januari en februari zijn echter niet erg bemoedigend. Dat dit een moeilijk jaar wordt, en dus minder florissant dan 2008, lijkt mij helaas zeer waarschijnlijk."
Ook de autoleasebranche ondervindt dus de gevolgen van de economische teruggang. Zo worden bedrijven voorzichtiger met het aangaan van verplichtingen dus ook met het inzetten van (nieuwe) auto’s van de zaak, waaraan onder andere de verslechterde arbeidsmarktsituatie debet is. Verder zorgt het geringe consumentenvertrouwen voor stagnatie op de occasionmarkt, waardoor de restwaarde van voertuigen blijvend onder druk staat. En die had al een deuk opgelopen door de wijze waarop de overheid is omgesprongen met het afbouwen van de bpm.
De jaarcijfers van de VNA tonen een zeer duidelijke vergroeningstendens. Zo steeg het aantal nieuwe lease-auto’s met een energielabel A met 253 procent en daalde de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw registreerde lease-auto’s ten opzichte van 2007 met ruim vijf procent. Het aantal lease-auto’s op een alternatieve brandstof steeg explosief naar 9.500 (2007: 700). En leasemaatschappijen adviseren hun klanten steeds vaker over groene autoregelingen.

De VNA merkt verder op dat banken nog altijd terughoudend zijn bij de financiering van wagenparken. Ook stijgen de financieringskosten. Dat in combinatie met onder andere verminderde restwaarden, zorgt voor stijgende leaseprijzen.
De kredietcrisis biedt autoleasing echter ook kansen, benadrukt Hemerik. "De markt toont een verstevigde interesse voor één van de kernpunten van autoleasing: ‘off-balance’ financiering, wat betekent dat het wagenpark buiten de balans van de onderneming van de klant blijft. Zo kan die zijn (schaarse) geld inzetten voor zijn kernactiviteiten in plaats van voor het financieren van een wagenpark."
Leasemaatschappijen investeren jaarlijks zo’n 5,5 miljard euro in nieuwe auto’s (31,5 procent van de nieuwverkoop) en de VNA-leden realiseren een gezamenlijke jaaromzet van bijna negen miljard. Bij de 81 VNA-leden werken 4,5 duizend mensen en geschat wordt dat de afgeleide werkgelegenheid een factor acht groter is. Auto’s van de zaak zijn verantwoordelijk voor dertig procent van alle binnenlandse voertuigkilometers.