De aandacht voor mobiliteitsmanagement bij bedrijven en overheid is zo sterk gegroeid, dat invulling geven aan mobiliteitsmanagement een onomkeerbaar proces is geworden. Dit is een van de belangrijkste conclusies van de bijeenkomst ‘Van praten naar resultaten’ die de Taskforce Mobiliteitsmanagement onder leiding van Lodewijk de Waal begin april organiseerde. Een volle congreszaal met ruim 250 deelnemers etaleerde hoe de belangstelling voor succesvol mobiliteitsmanagement groeit. Na een plenair gedeelte volgden maar liefst 21 parallele expertsessies waarin in kleine groepen kennisuitwisseling plaatsvond. De bijeenkomst van de Taskforce Mobiliteitsmanagement in de middag werd voorafgegaan door een MobilityLab bijeenkomst met als thema ‘het nieuwe werken – filebestrijding of meer?’ georganiseerd door FD Intelligence in samenwerking met Nederland Bereikbaar en de Taskforce Mobiliteitsmanagement. Bij steeds meer werkgevers is een cultuuromslag gaande van vervoermanagement naar mobiliteitsmanagement. Termen als flexibilisering en keuzevrijheid spreken werkgevers meer aan dan bereikbaarheid en milieu. Ook met het oog op imago en maatschappelijk verantwoord ondernemen gaan werkgevers steeds bewuster om met mobiliteitsmanagement. Daar waar tot nu toe vervoermanagement veelal aanbodgedreven was met de nadruk op de overstap van auto naar openbaar vervoer en fiets, staat bij de het moderne mobiliteitsmanagement de vraag van werkgevers en werknemers centraal. Uit onderzoek dat de Taskforce Mobiliteitsmanagement samen met Nederland Bereikbaar heeft laten uitvoeren blijkt dat bij veel organisaties de van-9-tot-5-cultuur moet worden doorbroken. Een belangrijke stap om dit te bereiken is dat leidinggevende op output van geleverde arbeid gaan sturen, in plaats van op aanwezigheid van werknemers.

Keuzevrijheid ten aanzien van werktijden en werkplek is minstens zo belangrijk, benadrukten de sprekers. Dus niet alleen de vraag hoe te reizen, maar ook wanneer reizen, waarheen reizen en überhaupt reizen. Daarom hanteert de Taskforce Mobiliteitsmanagement het thema ‘slim werken = slim reizen’. Hierbij helpen slimme reiskostenregelingen, waarin een gelijke vergoeding voor de verschillende vervoersmodaliteiten en thuiswerken worden gehanteerd. Een persoonsgebonden mobiliteitsbudget kan winst opleveren voor zowel de werkgever als de werknemer. De leasebranche, verenigd in de VNA, zegt volop te participeren in het debat. De VNA neemt deel in de werkgroep Anders Omgaan met Mobiliteit van het Platform Duurzame Mobiliteit. Hier wordt tevens gewerkt aan de bewustwording van nieuwe vervoersconcepten.

Volgens de VNA verschijnen binnenkort brochures hierover van SenterNovem, waarmee deze werkgroep onder andere de autoleasebranche wil informeren over de groeiende doelgroep (niet alleen meer de medewerker met een auto van de zaak, maar alle zakelijk reizende medewerkers van de lessee) en de veranderende marktomstandigheden.