Het RDC Datacentrum meldt bovendien een drastische afname van het aantal nieuwregistraties van leaseauto’s dit derde kwartaal: -39,2 procent ten opzichte van het derde kwartaal in 2008.

In totaal staan bij de VNA dit jaar 642.396 voertuigen geregistreerd, waarvan 513.902 personenauto’s. Dat zijn er 11.097 minder (-2,1%) dan aan het einde van 2008. Het aantal bestelauto’s in de VNA-vloot kromp in Q3 ten opzichte van het laatste kwartaal van 2008, van 130.013 naar 128.494 voertuigen (-2%). Ten opzichte van Q2 van 2009 bedraagt de krimp van het totale park bijna 1,4% (van 651.368 naar 642.396).

Dit is het tweede kwartaal in 2009 waarin het leasepark van de VNA-leden licht krimpt. De economische situatie heeft dus duidelijk invloed op de omvang van de vloot, wat eerder al zichtbaar was in de terugloop van het aantal nieuw geregistreerde leasevoertuigen. De instroom van voertuigen is structureel geringer dan de uitstroom.

Het aantal nieuwregistraties door leasemaatschappijen daalde in Q3 van 2009, vergeleken met Q3 van 2008, voor personenauto’s met maar liefst 39,2% (-15.710) en voor bestelauto’s met 39,5% (-2.944). In de eerste twee kwartalen was dat respectievelijk 10,7% en 24,9%. Er is dus in het derde kwartaal sprake van een sterkere afname van het aantal nieuwregistraties, blijkt uit cijfers van het RDC Datacentrum. Bij deze laatste onderzoeksresultaten moet volgens de VNA worden aangetekend dat alleen wordt gerapporteerd over het aantal leaseauto’s dat rijdt.

Hoewel de krimp van de leasevloot relatief gering is, zegt dat weinig over de rendementen die in de autoleasebranche worden behaald. Naast het volume aan contracten is immers vooral het rendement op een contract van belang. Voor de autoleasebranche zijn onder meer financieringslasten en gerealiseerde verkoopopbrengsten (restwaarden!) belangrijke factoren. De VNA hoort uit haar branche dat heel voorzichtig sprake is van een lichte verbetering in het verkrijgen van funding voor leasemaatschappijen en dat de verkoopopbrengsten wat stijgen.