Wat blijkt: in één jaar tijd krijgt iedere vrouw gemiddeld 2,8 bekeuringen terwijl iedere man over diezelfde periode gemiddeld 2,5 bekeuringen ontvangt. Daarbij strijken vrouwen per persoon zowel voor de snelheidsovertredingen als voor de parkeerbekeuringen meer van deze gehate briefjes op. Een bon voor te hard rijden valt 2,2 keer op de mat bij een vrouw terwijl een man die 2,0 keer ontvangt. Voor parkeerovertredingen is het verschil tussen man en vrouw 0,15 bekeuring per persoon, in het nadeel van de vrouwen.

Gekeken naar het gemiddelde bedrag voor een bekeuring liggen de prijzen iets hoger bij de mannen. Zij betalen gemiddeld 43,56 euro voor snelheidsovertredingen, terwijl dit voor de vrouwen 42,85 euro is. Voor parkeerovertredingen betalen de mannen gemiddeld 54,83 euro tegen 54,77 euro bij de vrouwen.

Kijkend naar de dagen van de week zijn woensdag en donderdag de dagen waarop de meeste overtredingen begaan worden. Snelheidsovertredingen pieken bij zowel mannen als vrouwen op de woensdag. De mannen hebben wat meer moeite met parkeren op de vrijdag, de vrouwen gaan op dat gebied vaker de mist in op donderdag. Voor beide geslachten samen zijn donderdag, vrijdag en zaterdag de dagen waarop de meeste parkeerbekeuringen worden uitgeschreven.

In totaal verwerkte ALD Automotive vorig jaar bijna 35 duizend bekeuringen waarvan het gros ging over snelheidsovertredingen. Klanten van de leasemaatschappij kunnen kiezen of de leaserijder meteen de boete thuiskrijgt, de wagenparkbeheerder de boetes distribueert of dat de bekeuringen later worden doorbelast. De meeste klanten kiezen voor de eerste optie.

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding