LeasePlan Bank biedt op haar spaarrekening een rente die automatisch de marktrente volgt. Bij de lancering is het rentetarief 2,53 procent. Dit tarief is opgebouwd uit het zogenoemde EuriborR-tarief – de rente waartegen financiele instellingen binnen de Europese Unie elkaar geld lenen – verhoogd met een opslag. Voor 2010 bedraagt deze opslag 2,10 procent. Maandelijks wordt de rente bijgesteld op basis van een-maands EuriborR. Andere belangrijke kenmerken van de internetspaarrekening zijn dat de rente maandelijks wordt bijgeschreven en dat het spaargeld vrij opneembaar is zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Naast de internetspaarrekening is het mogelijk om het spaargeld voor langere tijd vast te zetten via termijndeposito’s: drie, zes en negen maanden vast, als ook een, twee, drie vier en vijf jaar vast. Deze rente loopt op van 2,6 procent voor driemaands deposito’s tot 4,0 procent voor een vijfjaars deposito.

LeasePlan start dit initiatief om zo haar financieringsbasis verder te verbreden. Voor een groot deel van haar financiering doet LeasePlan zelfstandig beroep op de internationale geld- en kapitaalmarkten. Daarnaast is LeasePlan al jaren actief in het beheren van gelden van bedrijven en instellingen. De aangetrokken middelen dienen ter financiering van de autoleasecontracten met looptijden van drie tot vijf jaar. Bij een balanstotaal van circa 17 miljard euro betekent dit dat LeasePlan een jaarlijkse financieringsbehoefte heeft van circa 3,5 miljard euro. Deze financieringsbehoefte zal in de toekomst voor een deel worden ingevuld met spaargelden.

In een toelichting over de lancering van de nieuwe spaarbank zegt Guus Stoelinga, cfo van LeasePlan: "Wij zijn er trots op dat wij de particuliere en de zakelijke spaarder een eerlijk en transparant spaarproduct kunnen aanbieden. Wij zullen zeer prudent omgaan met de aan ons verstrekte middelen en die uitsluitend investeren in activiteiten waar wij al meer dan 45 jaar verstand van hebben, namelijk autoleasecontracten. Een voordeel voor LeasePlan is dat wij met het aantrekken van middelen uit de spaarmarkt onze financieringsbasis verder verbreden."

Sinds zijn ontstaan in 1963 is LeasePlan alle jaren winstgevend geweest. Over het jaar 2009 maakte LeasePlan vandaag ook zijn jaarwinst van 165 miljoen euro bekend. LeasePlan heeft sinds 1993 een bankvergunning en staat onder toezicht van de Nederlandsche Bank.

 

 

 

 

 

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding